Wirtualny Biznes

Transkrypcja nagrań – podstawy

W zeszłym miesiącu, zgłosiła się do mnie Klientka, która potrzebowała transkrypcję wywiadów przeprowadzonych na potrzeby jej pracy doktoranckiej. Więc jak widzisz, zajmuję się copywritingiem, ale nie zawsze pisaniem od siebie. Czasem zakładam też słuchawki, znikam w zaciszu mojego domu i wykonuję dla Klientek transkrypcje nagrań. Dzięki różnorodnym zleceniom moja praca nie jest monotonna, a każda Klientka ma inny temperament, inne oczekiwania i prośby. Warto byście wiedziały co nieco o transkrypcjach.

W dzisiejszej czasach rozwoju technologii mamy możliwość nagrywania na wielu nośnikach (dyktafon, kamera, telefon), co niezwykle ułatwia nam utworzenie tzw. notatek dźwiękowych. Zapis ten pozwala nam uwiecznić całość dźwięku rozmowy czy wywiadu. W językoznawstwie transkrypcja to zapis głosek danego języka za pomocą symboli graficznych. Polega ona na wiernym zapisie przebiegu zarejestrowanej rozmowy w dowolnym programie tekstowym.

Najczęściej do czynienia mamy z transkrypcjami na konferencjach, wykładach, posiedzeniach sądów czy rad zarządów, a także podczas wywiadów.

Podstawowe rodzaje transkrypcji nagrań

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje transkrypcji nagrań audio/video:

 – Transkrypcja pełna (wygładzona, naturalna lub edytowana) – zapisujemy wypowiedzi pomijając wszelkie zbędne odgłosy np. śmiech, chrząknięcia, pauzy itp., ale również powtórzenia treści czy jakieś wtrącenia. Transkrypcja w zapisie tekstowym, składniowo i gramatycznie jest wykonana poprawnie. Sens zdań nie jest zmieniony.

 – Transkrypcja pełna (dosłowna) – to wierny zapis, słowo w słowo tego, co słyszymy. W pliku tekstowym zapisujemy dokładnie to, co zostało powiedziane wraz z wszelkimi powtórzeniami, śmiechem czy odgłosami. Ta transkrypcja może być niepoprawna stylistycznie, jak i gramatycznie. W końcu słowo mówione lekko odbiega od słowa pisanego.

Większość Klientek wybiera jednak transkrypcję standardową, która ma po prostu przekazać sens wypowiedzi. Przejrzyście pokazuje wszelkie informacje, jakie zostały wypowiedziane.

Transkrypcja nagrań – najważniejsze pojęcia:

Transkrypcja nagrania – utworzony plik tekstowy z nagrania audio / video.

Transkrybent/transkryptor – osoba, która wykonuje transkrypcję.

Respondent – osoba, która przekazuje dane do celów statystycznych.

Moderator – to osoba przeprowadzająca rozmowę (wywiad) z respondentem w badaniach jakościowych.

Wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interviews, IDI) – indywidualny wywiad pogłębiony. To najczęściej wybierany wywiad w celach marketingowych. Jego zadaniem jest dostarczenie dokładnych informacji na konkretny temat.  Wywiad przeprowadza moderator, który zazwyczaj ma listę pytań do respondenta.

Wywiad focusowy (ang. Focus Group Interview, FGI) – czyli wywiad grupowy zogniskowany. Przyjmuje dość luźną dyskusji. Udział w nim biorą: kilku respondentów oraz przeszkolonego wcześniej moderatora. Przeprowadzany jest w celach marketingowych i pozwala uzyskać informacje na temat usług bądź produktów.

Wywiad częściowo ustrukturyzowany (ang. Semi-Structured Interview, SSI) – Udział w nim biorą: moderator, który zadaje pytania otwarte i zamknięte oraz respondent. Wywiad SSI ma na celu zebranie informacji statystycznych i poszerzonych na dany temat.

Transkrypcje nagrań, które wykonuję w języku polskim:

 – Transkrypcje video – najczęściej są to filmy na Youtube. Warto wiedzieć o tym, że tekst dodany do filmu lepiej wpływa na pozycjonowanie. Dlatego też, jeśli chcesz mieć lepszą [pozycję w wynikach wyszukiwania, zaleca się wprowadzenie napisów do nagrania.

 – Transkrypcja wywiadu

– Transkrypcja biznesowa

 – Transkrypcja szkoleń i konferencji

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy, zapraszam do kontaktu: marta@wirtualnybiznes.com.pl i odwiedź mnie na Facebook . Napisz i uzgodnimy jak może wyglądać nasza wspólna praca.